Nie jesteśmy sami….

Nie jesteśmy sami….

Każde pokolenie ma swój czas próby….nam przyszło doświadczyć czasów łodzi, które nie wypłyną na Jezioro Galilejskie i pustych kościołów. Wobec choroby jesteśmy równi w swoich obawach, troskach i potrzebach, niezależnie od szerokości geograficznej, koloru skóry czy wyznania. Wszędzie potrzebujemy wsparcia, opieki i dobrego słowa, które leczy, łączy, jedna i, pomimo oddalenia, utrzymuje ludzi z wielu krańców świata we wspólnocie. W czasach próby szukajcie pokoju. Z bliskimi, bo to ważna kotwica, oby słońce nie zachodziło nad waszym gniewem. Pamiętajcie o wszystkich ludziach spotkanych na swojej drodze – dziś jedno Wasze słowo lub gest mogą dać im światło nadziei w sprawach drobnych i fundamentalnych i stać się początkiem zmiany….a gdy sami potrzebujecie wsparcia, nie bójcie się o nie prosić.

Bądźmy dla siebie dobrzy. To czas próby naszego człowieczeństwa. Na szczęście, nie jesteśmy w niej sami.

Joanna Koleff-Pracka
Dyrektor Centrum Mediacji i Poradnictwa

Powrót do listy aktualności