Konflikt niezależny od płci, koloru skóry, profesji czy przynależności narodowej i kontekstu kulturowego uświadamia, że tworzymy jeden Kościół, w którym bliżej lub dalej, jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, mamy na siebie wpływ i czasem tysiące kilometrów od samego miejsca konfliktu podejmujemy wspólne działania projektowe na rzecz zgody i pojednania.

Projekty w toku