Centrum Mediacji i Poradnictwa udziela osobom potrzebującym pomocy i wsparcia w zakresie duszpasterstwa, superwizji, terapii oraz porad prawnych współpracując ze specjalistami w swoich dziedzinach na terenie całej Polski.

Zakres usług poradnictwa

Centrum Mediacji i Poradnictwa jest miejscem, gdzie osobom poszukującym pomocy zapewniamy:

 • przestrzeń i czas, by w sposób całkowicie poufny opowiedzieć o swojej trudności
 • bezstronność w ustaleniu faktów
 • wsparcie w zakresie ustalenia indywidulanych potrzeb
 • pomoc w wyborze adekwatnej formy porady
 • suwerenność w wyborze specjalisty
 • pośrednictwo w kontakcie i organizację spotkań z ekspertami
 • dyskrecję na każdym z etapów towarzyszenia w poszukiwaniu rozwiązania trudności

Centrum Mediacji i Poradnictwa oferuje następujące usługi w zakresie poradnictwa:

 • duszpasterstwo
 • superwizja
 • terapia psychologiczna
 • porady prawne

Konsultant Centrum Mediacji i Poradnictwa jest osobą, której zadaniem są konsultacje, polegające na ustaleniu potrzeb i zaproponowaniu adekwatnej formy pomocy.

każdy wtorek od 19.00 do 20.00

konsultacje prawne 606 898 111

konsultacje superwizyjne 504 213 911

konsultacje mediacyjne 506 788 871

konsultacje psychologiczne 507 748 170

Eksperci

Centrum Mediacji i Poradnictwa dysponuje listą ekspertów w dziedzinie poradnictwa – superwizorów, terapeutów i prawników. Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami certyfikowanymi w swojej dziedzinie, o wyborze konkretnej osoby decydują sami zainteresowani w czasie spotkania konsultacyjnego.

Cennik

Porady udzielane w ramach Centrum Mediacji i Poradnictwa są odpłatne. Członkowie Kościoła luterańskiego zwolnieni są z opłaty za pierwsze spotkanie konsultacyjne, natomiast koszt każdej kolejnej godziny wynosi 90 zł. Forma i zakres wsparcia jest każdorazowo ustalany ze specjalistą i całkowity koszt usługi zależy od treści umowy dopasowanej do potrzeb osób zainteresowanych.

Zamówienie usług poradnictwa

Korzystanie z porad oferowanych w ramach Centrum Mediacji i Poradnictwa poprzedza spotkanie konsultacyjne, na którym konsultant Centrum udzieli wszelkich niezbędnych informacji, a następnie skieruje do odpowiedniego specjalisty. Niezależnie od decyzji o rozpoczęciu współpracy konsultacja ma charakter poufny.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny oraz wypełnienie formularza kontaktu w sprawie porady.

Pomoc i wsparcie dla ofiar nadużyć seksualnych w kościele

Przemoc seksualna może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, etniczność, religię czy pochodzenie. Podobne przypadki mogą mieć miejsce w Kościele, dlatego Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oferuje wsparcie i pomoc ofiarom nadużyć seksualnych, zapewniając dyskrecję i poufność, bezpieczeństwo oraz specjalistyczną opiekę adekwatnie do potrzeb.

Przemoc seksualna przybiera różne formy, których wspólnym mianownikiem jest brak zgody lub brak zdolności wyrażenia zgody na daną formę niechcianego kontaktu seksualnego. O nadużyciu seksualnym mówimy wtedy, gdy miały miejsce:

 • Gwałt
 • Molestowanie
 • Nadużycie stosunku zależności
 • Przemoc seksualna w związku
 • Przemoc seksualna wobec dzieci
 • Wykorzystanie bezradności w sytuacji upośledzenia lub choroby psychicznej

Niezależnie od tego, czy przemocy seksualnej doświadcza się ze strony osób obcych, znajomych czy bliskich, jest ona zawsze doświadczeniem głęboko bolesnym i naruszającym godność człowieka. Konsekwencje doświadczenia przemocy mogą być odczuwane przez długie lata. Osoby, które doznały przemocy seksualnej oprócz traumy związanej z samą napaścią, często spotykają się z negatywną i pełną uprzedzeń reakcją otoczenia na krzywdę, która ich spotkała. Zdarza się, że są obwiniane o sprowokowanie sytuacji – niewłaściwym strojem, piciem alkoholu lub przebywaniem w niewłaściwych miejscach.

Należy pamiętać, że nic nie usprawiedliwia przemocy seksualnej! Winy za przemoc seksualną nie ponosi osoba, która jej doznała ! To sprawca jest winny. Osobie nadużytej należy się troska, wsparcie, zrozumienie i współczucie.

Jeśli padłaś/padłeś ofiarą przemocy seksualnej lub znasz osobę, która została nadużyta seksualnie w Kościele skontaktuj się z nami.

Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona przez osobę pełniącą funkcje urzędowe w Kościele może złożyć zawiadomienie do zwierzchnika Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na specjalną skrzynkę poczty elektronicznej:

zgloszenie@luteranie.pl

Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu.

Podstawa prawna:

Uchwała Synodu Kościoła Ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce z dnia 28 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i treść uchwały znajdują się na stronie bik.luteranie.pl.

 

Więcej o poradnictwie

Duszpasterstwo – zadaniem duszpasterstwa jest towarzyszenie człowiekowi w jego życiu w refleksji podejmowanej z perspektywy wiary chrześcijańskiej. Oprócz teologii, duszpasterstwo czerpie z wielu innych dyscyplin, które posiadają wiedzę na temat człowieka. W ten sposób staje się  interdyscyplinarnym współdziałaniem, w czasie spotkania duszpasterza z drugim człowiekiem.

Superwizja – to praktyczna i profesjonalna forma poradnictwa, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą zawodową i relacjami, które w niej panują.Korzystanie z superwizji nie jest ograniczone do żadnej grupy zawodowej. Mogą z niej korzystać zarówno nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pielęgniarki, duchowni, katecheci i świeccy pracownicy instytucji kościelnych, a także inni pracownicy placówek medycznych, oświatowych, socjalnych, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i firm prywatnych, Kościołów, niezależnie od zajmowanych stanowisk. Superwizja to wspólne poszukiwanie rozwiązań i koncentrowanie się na osobie i jej roli w kontekście zawodowym w celu podnoszenia jakości jej pracy i relacji.Superwizor i superwizant(-ka) każdorazowo zawierają kontrakt, który obejmuje zakres i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty. Superwizja może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, może także podlegać jej cały zespół pracowników i/lub wolontariuszy. Jest pomocna m.in. w: rozwoju osobistym, badaniu jakości swojej pracy i jej polepszaniu, podejmowaniu decyzji o dalszej pracy/wolontariacie/służbie, planowaniu swojego rozwoju zawodowego, przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego, poprawie relacji między współpracownikami, usprawnianiu pracy w zespole, analizie zadań podwładnych i pracowników, przepracowywaniu trudnych sytuacji, procesie reorganizacji instytucji itp.

Terapia psychologiczna – to forma pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę i stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Cykliczne potkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji oraz przyczyn decyzji i działań podejmowanych w życiu. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, jak je zmienić. Dzięki terapii można również poprawić jakość swojego życia emocjonalnego, wzmocnić poczucie własnej wartości czy ulepszyć komunikację z innymi ludźmi. Terapia prowadzona jest indywidulanie lub grupowo, zgodnie z założeniami wybranej szkoły terapeutycznej.

Porady prawne – Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania jej problemu prawnego oraz pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy

Więcej przeczytać można w zakładce WIEDZA