Centrum Mediacji i Poradnictwa udziela osobom potrzebującym pomocy i wsparcia w zakresie duszpasterstwa, superwizji, terapii oraz porad prawnych współpracując ze specjalistami w swoich dziedzinach na terenie całej Polski.

Zakres usług poradnictwa

Centrum Mediacji i Poradnictwa jest miejscem, gdzie osobom poszukującym pomocy zapewniamy:

 • przestrzeń i czas, by w sposób całkowicie poufny opowiedzieć o swojej trudności
 • bezstronność w ustaleniu faktów
 • wsparcie w zakresie ustalenia indywidulanych potrzeb
 • pomoc w wyborze adekwatnej formy porady
 • suwerenność w wyborze specjalisty
 • pośrednictwo w kontakcie i organizację spotkań z ekspertami
 • dyskrecję na każdym z etapów towarzyszenia w poszukiwaniu rozwiązania trudności

Centrum Mediacji i Poradnictwa oferuje następujące usługi w zakresie poradnictwa:

 • duszpasterstwo
 • superwizja
 • terapia psychologiczna
 • porady prawne

Konsultant Centrum Mediacji i Poradnictwa jest osobą, której zadaniem są konsultacje, polegające na ustaleniu potrzeb i zaproponowaniu adekwatnej formy pomocy.

Eksperci

Centrum Mediacji i Poradnictwa dysponuje listą ekspertów w dziedzinie poradnictwa – superwizorów, terapeutów i prawników. Współpracujemy wyłącznie ze specjalistami certyfikowanymi w swojej dziedzinie, o wyborze konkretnej osoby decydują sami zainteresowani w czasie spotkania konsultacyjnego.

Cennik

Porady udzielane w ramach Centrum Mediacji i Poradnictwa są odpłatne. Członkowie Kościoła luterańskiego zwolnieni są z opłaty za pierwsze spotkanie konsultacyjne, natomiast koszt każdej kolejnej godziny wynosi 90 zł. Forma i zakres wsparcia jest każdorazowo ustalany ze specjalistą i całkowity koszt usługi zależy od treści umowy dopasowanej do potrzeb osób zainteresowanych.

Zamówienie usług poradnictwa

Korzystanie z porad oferowanych w ramach Centrum Mediacji i Poradnictwa poprzedza spotkanie konsultacyjne, na którym konsultant Centrum udzieli wszelkich niezbędnych informacji, a następnie skieruje do odpowiedniego specjalisty. Niezależnie od decyzji o rozpoczęciu współpracy konsultacja ma charakter poufny.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny oraz wypełnienie formularza kontaktu w sprawie porady.

Pomoc i wsparcie dla ofiar nadużyć seksualnych w kościele

Przemoc seksualna może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, etniczność, religię czy pochodzenie. Podobne przypadki mogą mieć miejsce w Kościele, dlatego Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oferuje wsparcie i pomoc ofiarom nadużyć seksualnych, zapewniając dyskrecję i poufność, bezpieczeństwo oraz specjalistyczną opiekę adekwatnie do potrzeb.

Przemoc seksualna przybiera różne formy, których wspólnym mianownikiem jest brak zgody lub brak zdolności wyrażenia zgody na daną formę niechcianego kontaktu seksualnego. O nadużyciu seksualnym mówimy wtedy, gdy miały miejsce:

 • Gwałt
 • Molestowanie
 • Nadużycie stosunku zależności
 • Przemoc seksualna w związku
 • Przemoc seksualna wobec dzieci
 • Wykorzystanie bezradności w sytuacji upośledzenia lub choroby psychicznej

Niezależnie od tego, czy przemocy seksualnej doświadcza się ze strony osób obcych, znajomych czy bliskich, jest ona zawsze doświadczeniem głęboko bolesnym i naruszającym godność człowieka. Konsekwencje doświadczenia przemocy mogą być odczuwane przez długie lata. Osoby, które doznały przemocy seksualnej oprócz traumy związanej z samą napaścią, często spotykają się z negatywną i pełną uprzedzeń reakcją otoczenia na krzywdę, która ich spotkała. Zdarza się, że są obwiniane o sprowokowanie sytuacji – niewłaściwym strojem, piciem alkoholu lub przebywaniem w niewłaściwych miejscach.

Należy pamiętać, że nic nie usprawiedliwia przemocy seksualnej! Winy za przemoc seksualną nie ponosi osoba, która jej doznała ! To sprawca jest winny. Osobie nadużytej należy się troska, wsparcie, zrozumienie i współczucie.

Jeśli padłaś/padłeś ofiarą przemocy seksualnej lub znasz osobę, która została nadużyta seksualnie w Kościele skontaktuj się z nami.

Każda osoba, która czuje się pokrzywdzona przez osobę pełniącą funkcje urzędowe w Kościele może złożyć zawiadomienie do zwierzchnika Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na specjalną skrzynkę poczty elektronicznej:

zgloszenie@luteranie.pl

Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu.

Podstawa prawna:

Uchwała Synodu Kościoła Ewangelickiego (luterańskiego) w Polsce z dnia 28 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje i treść uchwały znajdują się na stronie bik.luteranie.pl.

 

Więcej o poradnictwie

Duszpasterstwo – zadaniem duszpasterstwa jest towarzyszenie człowiekowi w jego życiu w refleksji podejmowanej z perspektywy wiary chrześcijańskiej. Oprócz teologii, duszpasterstwo czerpie z wielu innych dyscyplin, które posiadają wiedzę na temat człowieka. W ten sposób staje się  interdyscyplinarnym współdziałaniem, w czasie spotkania duszpasterza z drugim człowiekiem.

Superwizja – to praktyczna i profesjonalna forma poradnictwa, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą zawodową i relacjami, które w niej panują.Korzystanie z superwizji nie jest ograniczone do żadnej grupy zawodowej. Mogą z niej korzystać zarówno nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pielęgniarki, duchowni, katecheci i świeccy pracownicy instytucji kościelnych, a także inni pracownicy placówek medycznych, oświatowych, socjalnych, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i firm prywatnych, Kościołów, niezależnie od zajmowanych stanowisk. Superwizja to wspólne poszukiwanie rozwiązań i koncentrowanie się na osobie i jej roli w kontekście zawodowym w celu podnoszenia jakości jej pracy i relacji.Superwizor i superwizant(-ka) każdorazowo zawierają kontrakt, który obejmuje zakres i sposób pracy, jego ramy czasowe i koszty. Superwizja może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, może także podlegać jej cały zespół pracowników i/lub wolontariuszy. Jest pomocna m.in. w: rozwoju osobistym, badaniu jakości swojej pracy i jej polepszaniu, podejmowaniu decyzji o dalszej pracy/wolontariacie/służbie, planowaniu swojego rozwoju zawodowego, przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego, poprawie relacji między współpracownikami, usprawnianiu pracy w zespole, analizie zadań podwładnych i pracowników, przepracowywaniu trudnych sytuacji, procesie reorganizacji instytucji itp.

Terapia psychologiczna – to forma pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie oraz wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę i stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Cykliczne potkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji oraz przyczyn decyzji i działań podejmowanych w życiu. Rozmowa terapeutyczna pomaga uświadomić sobie, z czego wynikają aktualne kłopoty, dostrzec powtarzające się schematy oraz utrudniające życie przekonania i zastanowić się, jak je zmienić. Dzięki terapii można również poprawić jakość swojego życia emocjonalnego, wzmocnić poczucie własnej wartości czy ulepszyć komunikację z innymi ludźmi. Terapia prowadzona jest indywidulanie lub grupowo, zgodnie z założeniami wybranej szkoły terapeutycznej.

Porady prawne – Pomoc prawna polega na poinformowaniu osoby zainteresowanej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania jej problemu prawnego oraz pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy

Więcej przeczytać można w zakładce WIEDZA